Warning: Use of undefined constant VLOG - assumed 'VLOG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /projects/gagelhoev_ca/public_html/index_parts/part.16.agenda.php on line 9
Kindercoaching en therapie - De Gagelhoeve

Individuele hulpverlening aan jeugdigen

Op De Gagelhoeve, Centrum voor Ervarend Leren, worden jeugdigen aangemeld vanaf 5 jaar waarbij voor enige tijd ondersteuning nodig is in de vorm van behandeling en/of begeleiding. De kinderen en jongeren willen graag bijvoorbeeld meer weerbaar worden naar andere kinderen of volwassenen toe, minder angstig, meer plezier krijgen in school of minder moeite krijgen met het ritme in een dag, of ze willen moeilijke situaties in hun leven verwerken (rouw en trauma). 

Het doel is altijd om meer veerkracht te ontwikkelen om vooral sociaal-emotionele vraagstukken aan te kunnen gaan. Het leren op school wordt echter ook niet vergeten, vaak zien we dat jeugdigen ook sterk reageren op de eisen die er vanuit school aan hen gesteld worden en waarvan vaak niet duidelijk is wat de redenen zijn waarom het allemaal zo lastig is. 

 

Wat is ervaringsgericht werken....

We werken ervaringsgericht in de behandeling en begeleiding. Dat betekent dat we vooral doen, buiten in de natuur,  ervaren wat kan en dit verder bespreken: hoe kun je het toepassen in je leven. Voor de kleinere kinderen werken we met onze shetlanders Roos en Fleur, maar we observeren ook de kudde grote paarden om te leren hoe bepaalde zaken  in een groep werken. Voor de grotere kinderen is het ook mooi om met de grote sterke Friesen en KWPN-ers te werken.  
Bij de ondersteuning worden werkvormen aangeboden in de binnen- of buitenbak waarbij het kind of de jongere in een soort van spelvorm met de pony of het paard oefent wat nodig is. We blijven met elkaar op de grond, heel letterlijk, er wordt niet pony- of paard gereden!
We bespreken na hoe de activiteiten zijn verlopen met de pony's en paarden, en we bespreken dan ook wat dit het kind kan brengen ten aanzien van zijn of haar vraagstuk. De spellen bieden een jeugdige de mogelijkheid te werken aan dat wat er te leren en te experimenteren valt in een veilige, ontspannen en niet beoordelende omgeving ( de pony lacht je niet uit). Ervarend leren staat centraal. We werken doelgericht en we zetten effectieve behandelmethoden in. Veel gebruikte methoden komen vanuit   CGTACT en EMDR; ons uitgangspunt is dat we daarbij zo min mogelijk aan tafel zitten; we doen vooral! Het ervarend leren staat centraal: in een mens staan hoofd, lijf en hart staan altijd in relatie tot elkaar, en de mens heeft ook altijd relaties met anderen. 

 

Het traject....

We starten altijd met een kennismakingsgesprek met ouders en de jeugdige en een kennismaking met het leven van onze paarden op zaterdagmiddag. Vanuit de interesse voor het paard leggen we dan meer uit over wat er gebeurt in het werk met de paarden en hoe zij ons kunnen helpen om zaken te leren die belangrijk zijn om het zelf te organiseren zodat je het fijn hebt in het leven dat je leidt.
Na het afgeven van de beschikking zijn er twee startbijeenkomsten van drie kwartier met het kind, individueel, daarna volgt het oudergespek waarbij dezorgen en de doelen worden besproken. Ouders kunnen tijdens de sessies dan in het coachhuisje een kopje koffie of thee drinken en even de tijd voor zichzelf nemen. Elke sessie wordt nabesproken met ouders (bij jongeren met inspraak van hen) en we spreken het huiswerk door. Huiswerk bestaat meestal uit iets opschrijven als het zich voordoet, of iets een paar keer oefenen in een bepaalde situatie. Soms vinden op een apart moment oudergesprekken plaats, zonder de jeugdige, om ook ouders te ondersteunen in hun opvoedingsaanpak. Waar nuttig, kan het zijn dat er ook gezinsmomenten gecreerd worden, zodat de kinderen ook van elkaar kunnen leren en plezier kunnen hebben. Ouders kunnen ook gevraagd worden om te deel te nemen aan een sessie met hun kind of hun kind te observeren tijdens de activiteiten met de paarden. Als school ook een context is waarin jeugdige problemen ervaart, is er ook regelmatig overleg met leerkrachten en ondersteunend personeel. Wanneer nodig is er observatie mogelijk, handelingsgerichte diagnostiek en ondersteuning van de school.

De kosten en mogelijkheden voor vergoeding....

Als een jeugdige of gezin vraagstukken heeft waarbij jeugdhulp op zijn plaats lijkt, kan op De Gagelhoeve een vorm van hulpverlening worden geboden, passend bij de ondersteuningsbehoefte van  kinderen en ouders. Dit is dan een aanbod op maat. Verwijzing naar De Gagelhoeve gebeurt dan via (huis)arts, jeugdbeschermer of een wijkteam. De ondersteuning wordt dan vergoed door de gemeente waarin het kind/ gezin woont.  Anita Blonk, praktijkhouder, os ingeschreven in het BIG-register als Orthopedagoog-Generalist en we zijn aangesloten bij de Stichting Samenwerkende Zorgboerderijen: http://www.zorgboerenzuid.nl/ . Zij verzorgen de inkoop van  hulp vanuit de WLZ, de Jeugdwet en de WMO. SZZ heeft contracten met de gemeentes in N-Brabant, Limburg, Zeeland en zuid-Gelderland. De Gagelhoeve is gecontracteerd voor individuele behandeling en begeleiding. Behandeltrajecten duren  meestal 12 tot 15 keer. Begeleidingstrajecten zijn minstens een half jaar tot een jaar. 
Daarnaast kunnen ouders beslissen dat ze zelf willen betalen. De uurprijs is 100 euro. Dat betekent voor een sessie van drie kwartier bij kinderen 75 euro per keer. Het aantal sessies voor coaching is meestal beperkt, zo'n 6 keer, beginnend met eens in de twee weken en daarna eens in de drie/ vier weken. 
Bij oudergesprekken gaan we uit van hetzelfde uurtarief, een afgesproken gesprek duurt meestal 1 uur. Het kennismakingsgesprek en een eerste oudergesprek is kosteloos. Telefoontjes en emails tussen de sessies door, zitten ook bij het  traject inbegrepen.  
 

Kwalificaties

Ik ben Orthopedagoog en Kinder- & Jeugdpsycholoog, zie voor mijn kwalificaties de pagina Anita Blonk
 
Bij vragen of klachten over de ondersteuning, ga dan altijd eerst met ons in gesprek. Heeft u behoefte aan een externe vertrouwenspersoon dan vindt u hier de contactgegevens: http://www.zorgboerenzuid.nl/over-szz/organisatiestructuur/vertrouwenspersoon 

Contactinformatie

Voor het maken van een afspraak of informatie. Bel of mail met De Gagelhoeve.

Contact opnemen met de Gagelhoeve

Ervaringen

Geen nieuws items.
 

Ik ben blij dat we bij de Gagelhoeve terecht zijn gekomen..het heeft mijn dochter erg geholpen...ze heeft zich ontplooid tot een leuke meid die weet wat ze kan en niet kan..ze heeft meer zelf vertrouwen gekregen en als ze het soms toch moeilijk heeft ..weet ze met "handelings regels" zich weer in de goede richting te krijgen..dat geeft vertrouwen...dat je het zelf kunt gaan redden...en wie had dat gedacht dat paarden daar zo goed bij zouden kunnen helpen...ik eerst niet...maar inmiddels weet ik beter...dat Anita de paarden zo weet in te zetten ...zonder ze uit hun natuurlijk gedrag te halen ..en dan toch zo veel te bereiken...geweldige ervaringen..

Bekijk alle ervaringen Laat een review achter